summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masteremacs config tweaks + macOS packagesRahiel Kasim2 weeks
 
 
AgeCommit messageAuthorLines
2022-06-18emacs config tweaks + macOS packagesHEADmasterRahiel Kasim-2/+13
2022-06-14configure doom emacsRahiel Kasim-15/+45
2022-06-13install doom emacsRahiel Kasim-0/+320
2022-04-22macos: don't set linux specific variables in .profile, install ffmpegRahiel Kasim-3/+13
2022-04-08update flake8 configRahiel Kasim-2/+1
2022-04-08macos: install flake8, set flake8 path for flycheckRahiel Kasim-2/+2
2022-04-08macos: packages, fix open commandRahiel Kasim-2/+4
2022-03-22fix macos specific settingsRahiel Kasim-4/+4
2022-03-11package and config updatesRahiel Kasim-4/+7
2022-03-04updates for macOSRahiel Kasim-5/+19
[...]
 
Clone
https://git.cpu.re/rahiel/dotfiles
https://github.com/rahiel/dotfiles.git